מיקומכם באתר:   >   >   >  תפילה לשמח חתן וכלה

תפילה לשמח חתן וכלה

מאמר בנושא תפילות לחתונה וברכות
מאת: ליקוטי תפילות

תפילה לשמח חתן וכלה - נאמרת ע"י האורחים לפני החופה.

תפילה לשמח חתן וכלה

נהוג לקוראה לפני תחילת החופה ע"י האורחים המתקבצים סביב החופה.
כאן תוכלו להוריד ולהדפיס גירסה מעוצבת של התפילה ולחלק לאורחים:
תפילה לשמח חתן וכלה

--

אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך

ריבונו של עולם, אדון כל השמחה והחדווה, אשר השמחה במעונך.

ברחמך הרבים בראת ששון ושמחה,

חתן וכלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה.

 

זכני, ברחמך הרבים, שאזכה לקיים מצות הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלמות,

בקדושה, ובטהרה גדולה.

ואזכה בכל עת, לשמח חתן וכלה,

לשמחם בכל עוז וחדווה גדולה.

להרבות בכל מיני שמחה לפניהם ולרקוד לפניהם בכל כחי, בשמחה וחדווה גדולה.

ואזכה ע"י הריקודין להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כל ישראל, ותתן שמחה בליבי, עד שיתנשאו רגלי ע"י שמחת הלב

 

ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים. בשמחה וחדווה גדולה,

עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה העליונים

ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך, רעיתך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה,

באהבתך, ובחמלתך, ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל, בגשמיות ורוחניות.

 ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש לגאולתנו, ותעלנו בשמחה לארצנו.

ותבנה בית קודשנו ותפארתנו.
 

(מתוך ליקוטי תפילות - ר' נחמן מברסלב)

 

אהבתם? שתפו חברים!סמליל תגובות לכתבה   תגובות לכתבה


למאמרים בנושא זוגיות בנישואין
זוגיות בנישואין
למאמרים בנושא מסביב לחתונה
מסביב לחתונה
למאמרים בנושא יום החתונה
יום החתונה
למאמרים בנושא ניהול משק-בית
ניהול משק-בית
למאמרים בנושא דברי תורה לחתונה
דברי תורה לחתונה
למאמרים בנושא תפילות לחתונה וברכות
תפילות לחתונה וברכות